Ansökan för läkar/psykologstudenter

Fyll i formuläret nedan

Namn:
Telefon:
E-post:
Vilken stad studerar du i?
Vilken termin går du?


Svara så utförligt du kan på nedanstående frågor. Max 700 tecken (inkl. blanksteg) per fråga.
Berätta kort om dig själv:
Varför söker du till Insamlingsstiftelsen Choice?
Beskriv varför du skulle passa som föreläsare hos oss:
Har du några tidigare erfarenheter av liknande arbeten?

När du söker jobb hos Insamlingsstiftelsen Choice registreras dina uppgifter i vårt kandidatregister. Uppgifterna du lämnar är konfidentiella och behandlas enligt PuL.

Ange Säkerhetskoden: (Uppdatera koden)