Vi tar vara på läkar- & psykologstudenters kraft och kunnande för att minska alkoholens, narkotikans och tobakens sociala betydelse och hälsopåverkan bland skolelever samt motverka den psykiska ohälsan

Hur många gymnasieelever har erfarenheter av ANT?

80%

Har druckit alkohol

2016 åkte 11 procent av eleverna i nian bil med en förare som druckit alkohol.

Läs mer

17%

har testat narkotika

Syntetiska droger sålda via nätet skapar tillgång och lockelser som aldrig förr.

Läs mer

34%

använder tobak

Redan vid 25–34 års ålder kan man se tydliga kärlförändringar hos en person som röker.

Läs mer

Följande utbildningsinsatser går ditt stöd till:

img12
TUTCH

Ett hälsofrämjande utbildningsprogram där läkarstudenter kommer till skolor och undervisar om kroppen och hur den påverkas av alkohol, narkotika och tobak

Läs mer
img12
SPRINT

Ett hälsofrämjande utbildningsprogram där läkare- och psykologstudenter kommer till skolor och undervisar nyanlända och asylsökande ungdomar om hälsa.

Läs mer
img12
Hälsosamtal

Choice kan hjälpa skolor att främja psykiskt välmående bland eleverna genom att erbjuda hälsosamtal.

Läs mer

Stöd oss

Med hjälp av bidrag kan vi se till att fler ungdomar får sin lagstadgade undervisning om alkoholen, tobakens och narkotikans effekter. Och att de får den från motiverade, kunniga och relaterbara läkarstudenter istället för från lärare.

VI HAR 90-KONTO

Ett 90-konto är en kvalitetsstämpel för seriösa insamlingsorganisationer som endast beviljas för de föreningar som uppfyller Svensk Insamlingskontrolls högt ställda krav.

Nyheter

Utbildningskväll!

13 april, 2018

Igår hade vi utbildningskväll för det här härliga gänget!👆🏽 Först fick vi en crash course om droger och beroende av ST-läkaren Lotfi Khemiri sedan fick studenterna göra en gruppövning för att bekanta sig med varandra och bli varma i föreläsningskläderna! Det var en riktigt rolig kväll och vi ser fram emot att se dessa studenter...

Läs mer »

En påskhälsning från oss!

29 mars, 2018

Läs mer »

Mot nordiska skolledarkongressen!

12 mars, 2018

Idag bär det av mot nordiska skolledarkongressen i Göteborg! Tillsammans med 64 andra utställare kommer vi möta 1550 kongressdeltagare! Vi kommer självklart dela ut info om vårt arbete och berätta om Arvsfondsprojektets framfart. Det ska bli väldigt spännande att få träffa ledare inom skolvärlden från hela norden och fråga hur de jobbar med ANT-frågor...

Läs mer »