Läkarstudenter
Utbildar ungdomar
Till en bättre hälsa!

Kontakta oss
Telefon: 08 642 10 00
E-post: info(at)stiftelsenchoice(dot)se

Elever som genomgår TUTCH – utbildningen

För er elever som genomgår TUTCH-utbildningen så kommer läkarstudenter som föreläser i er klass tillsammans med ansvarig lärare att grundligt gå genom alla instruktioner inför fördjupningsarbetet. Nedan följer en översikt av instruktionerna samt nyttiga länkar och tips om stöd från oss.

Instruktioner för fördjupningsarbetet

TUTCH-programmet består av två tillfällen med läkarstudenter samt ett eget fördjupningsarbete. Detta arbete genomförs fördelaktigt i grupp om ett par elever i varje. Syftet är att ge er möjlighet att arbeta vidare med något område kopplat till kroppen och alkohol, narkotika eller tobak (ANT) som ni tycker är särskilt intressant. Det kan vara något som läkarstudenterna berörde eller någonting som de inte hann ta upp och som av den anledningen känns särskilt spännande för er att lära er mer om.

Det viktiga är att det är en aspekt på människokroppen och ANT som ni själva är intresserade av och som ni är nyfikna på att lära er mer om.

Arbetsform och redovisning

Ni bestämmer själva hur ni vill arbeta och redovisa ert arbete. Det kan vara i form av en poster, drama, kunskapsspel – endast er fantasi och kreativitet sätter gränserna.

Tillsammans med er lärare sätter ni en tidsplan för arbetet och en dag när det ska redovisas.

Stöd från oss

Ni är alltid välkomna att kontakta oss och få råd och stöd under hela perioden som ni arbetar med era fördjupningsarbeten. Det kan vara i sökandet av information, att få kontakt med eventuella intervjupersoner för era arbeten etc.

Länkar

www.drugsmart.se

www.hjarnguiden.se

www.can.se

www.hjart-lungfonden.se

www.alkoholprofilen.se

www.1177.se

www.tobaccobody.fi

www.cancerfonden.se

www.umo.se

css.php