Ansökan för läkar/psykologstudenter

Fyll i formuläret nedan

*obligatoriskt

Svara så utförligt du kan på nedanstående frågor. Max 700 tecken (inkl. blanksteg) per fråga.

När du söker jobb hos Insamlingsstiftelsen Choice registreras dina uppgifter i vårt kandidatregister. Uppgifterna du lämnar är konfidentiella och behandlas enligt PuL och GDPR.