Läkarstudenter
Utbildar ungdomar
Till en bättre hälsa!

Kontakta oss
Telefon: 08 642 10 00
E-post: info(at)stiftelsenchoice(dot)se

”Jag gillar den pedagogiska idén att inte predika moral och färdiga slutsatser utan att ge ungdomarna information om vad som händer med deras kroppar. Då har de friheten att själva ta ställning.” – Gymnasielärare

 

”De tog upp egna erfarenheter och sjukhusfall vilket gjorde undervisningen mer intressant och lättare att associera fakta.” – Elev

 

”Det kändes bra att det var en läkarstudent, någon som var lite yngre, men samtidigt visste vad hon höll på med” -Elev

 

”Jättenyttigt & kul att det var med läkarstudenter, det gjorde att man tog det på allvar.” – Elev

 

”Bra presentation! Inget dömande utan de var ärliga och sa som det var! Det fick en att tänka till!” – Elev

 

”Läkarstudenterna gjorde rollspel och pratade på en nivå som intresserade och gjorde att jag hängde med” – Elev

 klassrum

  • 96,6% av eleverna som deltog i TUTCH-programmet under läsåret 2013-2014 anger att de tycker att det är viktigt att man har kunskap om ANT och dess påverkan på kroppen.

  • Det har väckts tankar hos 61,3% av eleverna kring deras egen kropp och ANT-bruk efter deltagande i TUTCH-programmet.

  • 98,4% anger att de känner att de lärt sig fullständigt eller till viss del hur kroppen påverkas av ANT genom deltagande i TUTCH-programmet.

  • 90,5% anger att de med hjälp av TUTCH känner att de fullständigt eller till viss del kan fatta kunskapsbaserade beslut kring sitt ANT-bruk.

 

css.php