Läkarstudenter
Utbildar ungdomar
Till en bättre hälsa!

Kontakta oss
Telefon: 08 642 10 00
E-post: info(at)stiftelsenchoice(dot)se

Om Insamlingsstiftelsen Choice

Insamlingsstiftelsen Choice är en ideell, icke vinstdrivande organisation, som är politiskt och religiöst obunden. Stiftelsen grundades i januari 2010 av medicinjournalisten Robert Åkesson och bedrivs i samverkan med läkarstudenter som föreläser för högstadie- och gymnasieelever om alkohol, narkotika och tobak (ANT) utifrån ett medicinskt perspektiv.

 

Sedan starten har läkarstudenter på Choice undervisat över 15 000 högstadie- och gymnasieelever samt utbildat skolpersonal, lärare, rektorer och elevhälsoteam. Stiftelsen Choice håller även i temadagar för skolor, föräldrar och studenter på universitet och högskolor.

På sex år har verksamheten vuxit från Stockholm och samarbete med läkarstudenter vid Karolinska Institutet, till att i dag även samverka med övriga sex läkarprogram i Sverige; Lund, Göteborg, Linköping, Örebro, Uppsala och Umeå. Över 300 läkarstudenter har utbildats inom Choice i dag finns verksamheten i 30 städer. Läs gärna mer om vad vi erbjuder här eller om våra fina utvärderingsresultat i utvärderingsrapporten längst ner till höger på sidan.

 

Vad vi gör?

Insamlingsstiftelsen Choice samverkar med läkarstudenter för att öka kunskapen om ANT och dess påverkan på kroppen samt förbättra hälsan bland ungdomar. Detta görs genom preventiva insatser i gymnasieskolor där läkarstudenter utbildar elever om kroppen och hur den påverkas av alkohol, narkotika och tobak. Visionen är ett samhälle där alla ungdomar har en god hälsa och en bra start i vuxenlivet.

Våra grundstenar

De flesta ungdomar vet redan att alkohol, narkotika och tobak är farligt, men kunskapen om varför finns inte alltid där. Med hjälp av utbildningen från Choice kan den kunskapsluckan fyllas. Insamlingsstiftelsen Choice verksamhet bygger därmed på följande grundstenar:

  • Information och diskussion
  • Kunskap och medvetenhet
  • Hälsa och välmående

Målet är att eleverna ska få den kunskap och motivation de behöver för att själva kunna ta ställning till och göra medvetna val kring sin hälsa och sitt ANT-bruk. Förhoppningen är därmed att minska alkoholens, narkotikans och tobakens betydelse i det sociala samspelet mellan ungdomar.

Utbildningsprogrammet TUTCH

TUTCH, Teens Understanding and Taking Control of Health, är Insamlingsstiftelsen Choices utbildningsprogram som används på högstadie- och gymnasieskolorna. TUTCH består av en undervisningsserie i två delar med ett efterföljande fördjupningsarbete som genomförs av högstadie- och gymnasieeleverna själva.

Arbetet med att ta fram, vidareutveckla och sprida utbildningsmetoden TUTCH sker inom ramen för det Arvsfondsfinansierade projektet Ungdomar utbildar ungdomar.

Läs mer om TUTCH här

css.php