Läkarstudenter
Utbildar ungdomar
Till en bättre hälsa!

Kontakta oss
Telefon: 08 642 10 00
E-post: info(at)stiftelsenchoice(dot)se

Styrelsen 2016

RobertRobert Åkesson, ordförande

Robert Åkesson är grundare och ordförande för Insamlingsstiftelsen Choice. Arbetar även som VD. Tidigare har han arbetat som journalist (huvudsakligen för radio och tv) med inriktning på medicin och vetenskap. Han har även studerat medicin/fysiologi vid Karolinska Institutet. Har även genomgått Novares (Investors) mentorprogram för Sveriges framtida toppledare (2014/2015).

Robert startade Choice för att han ville hjälpa ungdomar och unga vuxna till en bättre hälsa och en bra start i livet. Under 2014 blev han nominerad till Årets sociala entreprenör och Årets förebyggare.

 

BoBo J A Haglund, ledamot

Professor Emeritus i Socialmedicin på Karolinska Institutet

Bo J A Haglund utnämndes att från den 31 oktober 1996 vara biträdande professor i socialmedicin och från den 1 januari 1999 vara professor i samma ämne med särskild inriktning på Hälsofrämjande åtgärder vid Karolinska Institutet. Han har haft och har flera internationella uppdrag, bland annat för WHO i Genève, och var director för WHO Collaborating Centre on Supportive Environments for Health vid Karolinska Institutet. År 2008 tillträdde Haglund som huvudredaktör för Socialmedicinsk tidskrift.

Digital Printing System

Jan Claesson, ledamot

Regional exportrådgivare, Business Sweden

Jan Claesson har en bakgrund från svenskt och internationellt näringsliv och är idag verksam inom svenskt näringslivsfrämjande i organisationen Business-Sweden. Jan har innehaft ledande befattningar som VD och försäljnings-marknadschef samt även den diplomatiska rollen som Handelssekreterare i Förenade Arabemiraten. Under en 10 årsperiod var Jan engagerad i sluten ungdomspsykiatri och b.la. behandlingar av ungdomar med missbruksproblematik. Jan och familj har sedan år 2000 haft sin svenska hemvist på Lidingö utanför Stockholm.

Lotta

Liselotte Bergkvist, ledamot

Kommunikationsdirektör, NCC AB

Liselotte Bergkvist är kommunikationsdirektör för byggkoncernen NCC och har en lång bakgrund inom kommunikation och marknadsföring. Hon var tidigare Partner på kommunikationsbyrån Kreab och dessförinnan informations- och marknadschef för grossistföretaget Onninens svenska och norska verksamhet. Liselotte är statsvetare i botten med starkt intresse för kommunikationens betydelse för lärande och samverkan.

css.php