Läkarstudenter
Utbildar ungdomar
Till en bättre hälsa!

Kontakta oss
Telefon: 08 642 10 00
E-post: info(at)stiftelsenchoice(dot)se

Temadag eller unik undervisning med läkarstudenter till din skola

Skicka din intresseanmälan till info@stiftelsenchoice.se

Insamlingsstiftelsen Choice erbjuder ett hälsofrämjande utbildningsprogram där läkarstudenter kommer till din gymnasieskola och undervisar eleverna om kroppen och hur den påverkas av alkohol, narkotika och tobak (ANT).

TUTCH – en ANT-förebyggande utbildning

Vårt utbildningsprogram TUTCH, Teens Understanding and Taking Control of Health, består av en undervisningsserie i två delar med ett efterföljande fördjupningsarbete av eleverna. Syftet med programmet är att ge eleverna ökad kunskap kring hur kroppen påverkas av alkohol, narkotika och tobak för att de sedan själva ska kunna ta ställning och göra medvetna val kring sin hälsa och sitt ANT-bruk.  Förhoppningen är därmed att minska alkoholens, narkotikans och tobakens betydelse i det sociala samspelet mellan ungdomar.

Ett utbildningsprogram i tre delar

TUTCH är ett tredelat utbildningsprogram där eleverna i del 1 och del 2 undervisas av läkarstudenter. I del 3 gör eleverna själva ett fördjupningsarbete.

  • Del 1. Läkarstudenterna undervisar om hjärta, kärl och lungor kopplat till alkohol och tobak.
  • Del 2. Läkarstudenterna undervisar om hjärnan och belöningssystemet kopplat till alkohol och narkotika.
  • Del 3. Eleverna gör ett fördjupningsarbete som sedan redovisas inför klassen och gärna inför andra klasser på skolan.

Inkluderas i läroplanen

Med utbildningsmetoden TUTCH vill Insamlingsstiftelsen Choice ge gymnasieskolor möjligheten att arbeta ANT-förebyggande med sina elever. Utbildningen utformas därför så att den kan inkluderas i undervisningen enligt gymnasieskolans läroplan.

Arbetet med att ta fram, vidareutveckla och sprida utbildningsmetoden TUTCH sker inom ramen för det Arvsfondsfinansierade projektet Ungdomar utbildar ungdomar.

Så fungerar TUTCH

  • Läkarstudenter undervisar om kroppen och ANT
  • Interaktiva undervisningar som utgår ifrån människokroppen
  • Fokus på elevernas sociala kontext, reflektioner och tankar
  • Vi vill informera – inte propagera
  • Inkluderas i undervisningen enligt läroplanen
  • En administrativ avgift tas ut per tillfälle, i övrigt är det kostnadsfritt
  • Skicka din intresseanmälan till info@stiftelsenchoice.se

Sagt om Choice

”Jag gillar den pedagogiska idén att inte predika moral och färdiga slutsatser utan att ge ungdomarna information om vad som händer med deras kroppar. Då har de frihet att själva ta ställning.”
-Gymnasielärare

”De gjorde allt så intressant och de lyssnade på oss.”
-Gymnasieelev

css.php