Läkarstudenter
Utbildar ungdomar
Till en bättre hälsa!

Kontakta oss
Telefon: 08 642 10 00
E-post: info(at)stiftelsenchoice(dot)se

Helklassbild

Högstadiet

Projektet Läkarstudenter på högstadiet riktar sig till elever som går i högstadiet i Stockholm. Bland elever som går i nian på högstadiet har enligt CANs rapport om skolelevers drogvanor 2014, 43 procent av killarna och 50 procent av tjejerna konsumerat alkohol det senaste året, 8 procent har brukat narkotika, 11 procent av killarna och 17 procent av tjejerna klassas som rökare och 9 procent av killarna och 3 procent av tjejerna snusar. I årskurs två på gymnasiet är motsvarande siffror betydligt högre vilket innebär att i tiden mellan nian och gymnasiet bör fler förebyggande insatser inrättas. Tidigare forskning visar att det är viktigt att påverka ungdomar i nian eller tidigare för att förebygga och skjuta upp ANT-debuter så att färre unga brukar ANT i ungdomsåren och vidare skadligt bruk i vuxenlivet. Genom att tidigt nå elever med kunskap om hur kroppen fungerar och hur den påverkas av ANT på ett engagerande och motiverande sätt kan ANT-bruk och de hälsofarliga skadeverkningarna dessa medför förebyggas. Många unga brukar ANT för att de har en föreställning om ett socialt krav på ungdomar att exempelvis dricka alkohol, för att motverka denna bild avser vi påverka unga tidigt för att ge dem makt att själva fatta kunskapsbaserade beslut om sitt ANT-bruk och inte ryckas med av föreställningar om sociala normer som över tid dessutom går längre och längre ifrån ett utbrett ANT-bruk hos unga.

Insamlingsstiftelsen Choice har med tidigare stöd från olika bidragsgivare tagit fram det mycket framgångsrika TUTCH-programmet (Teens Understanding and Taking Control of Health) som tillämpas på gymnasieskolor i Stockholms Län av läkarstudenter från Karolinska Institutet. Då flera grundskolor hört talas om undervisningen kom många önskemål om att metoden skulle anpassas till högstadiet. Tack vare stöd från bland annat Gålöstiftelsens har denna anpassning påbörjats under våren 2015 och kommer att fortlöpa under 2016 varefter en färdig anpassad metod hoppas kunna tillämpas i större grad på fler grundskolor i Stockholm.

 

——————————————————————————————————————————-

 På bilden ser ni läkarstudenterna Rebecca och Kazhan som förra veckan föreläste för högstadieelever i Näsbyparkskolan i Stockholm.

Näsbyparkskolan

css.php