Företag

Bidra till en förbättrad hälsa bland ungdomar

Insamlingsstiftelsen Choices verksamhet syftar till att förbättra ungdomars hälsa genom att öka kunskapen om kroppen och hur den påverkas av alkohol, narkotika och tobak. Förhoppningen är därmed att minska alkoholens, narkotikans och tobakens betydelse i det sociala samspelet mellan ungdomar. Med er hjälp kan vi utbilda fler ungdomar och tillsammans verka för en bättre hälsa. Insamlingsstiftelsen Choice är en ideell organisation och därför är ert företags insats avgörande i vårt hälsofrämjande arbete.

Så kan ert företag bidra

Bli stödföretag
Ert företag kan stötta Insamlingsstiftelsen Choice långsiktigt genom att bli stödföretag. Som stödföretag är ni med och finansierar vårt arbete och gör en viktig insats för ungdomar och deras hälsa.

Ge en engångsgåva
Genom ert företags engångsgåva bidrar ni till att fler ungdomar får ta del av vår hälsofrämjande utbildning.

Donera produkter eller tjänster
Kanske kan ert företag bidra med produkter eller värdefull kunskap som Insamlingsstiftelsen Choice kan använda i verksamheten under exempelvis utbildningsdagar för läkarstudenter eller undervisningar ute på gymnasieskolor.

Vad får ert företag?
Att stötta Insamlingsstiftelsen Choices verksamhet kan vara en del av ert företags CSR-arbete, med ert sociala ansvarstagande kan vi fortsätta vårt hälsofrämjande arbete bland ungdomar.

Som sponsor av Insamlingsstiftelsen Choices verksamhet med 5 000 kr och uppåt får ert företag:

  • Exponering av ert namn på vår hemsida
  • Exponering i våra sociala medier

Som sponsor av Insamlingsstiftelsen Choices verksamhet med 20 000 kr och uppåt får ert företag:

  • Exponering av er logotyp på vår hemsida
  • Exponering i våra sociala medier
  • TUTCH-utbildning på ert företag
  • Här erbjuds ni vår TUTCH-utbildning där läkarstudenter kommer till ert företag och pratar om
  • kroppen och hur den påverkas av alkohol, narkotika och tobak. Vår TUTCH-utbildning kan därmed bidra till ert företags hälsofrämjande arbete.

Som sponsor av Insamlingsstiftelsen Choices verksamhet med produkter/tjänster får ert företag:

  • Exponering av er logotyp samt informationsmaterial i det sammanhang till vilket ni sponsrar
  • Ni omnämns på vår hemsida samt i våra sociala medier

Hur gör man?

För att sponsra vårt hälsofrämjande arbete kontakta:

Robert Åkesson
08 642 10 00 eller 070 7957198

Har ert företag egna idéer om sponsring eller samarbetsform?
Kontakta oss så kan vi diskutera olika möjligheter.