Läkarstudenter
Utbildar ungdomar
Till en bättre hälsa!

Kontakta oss
Telefon: 08 642 10 00
E-post: info(at)stiftelsenchoice(dot)se

Insamlingsstiftelsen Choice erbjuder Sveriges grundskolor och gymnasieskolor hjälp med det förebyggande och hälsofrämjande arbetet gällande ungdomars nuvarande och framtida hälsa.
Nedan kan du läsa om de tjänster som vi erbjuder!


Temadag

En temadag innebär att läkarstudenterna kommer till er skola och undervisar era elever under en halv- eller heldag. Undervisningen omfattar en komprimerad version av vår ANT-undervisning samt en skräddarsydd och anpassad undervisningen efter just era behov och önskemål, exempelvis mer undervisning om cannabis, dopning, eller fysisk aktivitet.

ANT-utbildning

Vårt utbildningsprogram TUTCH, Teens Understanding and Taking Control of Health, består av en undervisningsserie i två delar med ett efterföljande fördjupningsarbete av eleverna. De flesta ungdomar vet att alkohol, narkotika och tobak är skadligt men få vet varför, och det är den kunskapsluckan vi vill fylla. Syftet med programmet är att ge eleverna ökad kunskap kring hur kroppen påverkas av alkohol, narkotika och tobak (ANT) för att de sedan själva ska kunna ta ställning till och göra medvetna val kring sin hälsa och sitt ANT-bruk. Förhoppningen är därmed att minska alkoholens, narkotikans och tobakens betydelse i det sociala samspelet mellan ungdomar. För mer information om TUTCH klicka här.

Utbildning för skolpersonal/elevhälsan

Enligt en undersökning från Skolinspektionen som gjordes 2015, motsvarar elevhälsan inte elevernas behov. Stiftelsen Choice erbjuder nu möjligheten att få läkarstudenter som föreläser för skolpersonal och inspirerar till nya fokusområden och perspektiv, som kan berika arbetsmiljön samt fungera hälsofrämjande.

SPRINT-föreläsning

I snart två årstid har Stiftelsen Choice föreläst för nyanlända elever på språkintroduktionsprogrammet. Utbildningsmaterialet är indelad i fem delar. Föreläsningstillfällena varierar från 3 till 5 tillfällen beroende på språk och kunskapsnivå hos eleverna i klassen. Utbildningsmaterialet omfattar kunskap om sjukvården i Sverige, kroppen, ANT, allmän hälsa och psykisk hälsa.

Hälsocoaching

Psykisk ohälsa är ett stort problem i samhället, även inom skolverksamheten. Choice hjälper skolan att främja psykiskt välmående bland eleverna genom att erbjuda skolan ett hälsoteam bestående av läkarstudenter och psykologstudenter. Detta hälsoteam ska finnas tillgängligt på skolan en gång i veckan för att möta eleverna och fungera som en plattform där eleverna kan få stöd, svar på frågor och hjälp till att hitta rätt inom vårdapparaten för olika ändamål. Hälsoteamet ska fungera som kunniga unga förebilder för eleverna med en hälsofrämjande effekt där ambitionen är att minska stressnivån och att göra eleverna mer medvetna om sin hälsa.

css.php