TUTCH – ANT-förebyggande utbildning

Vårt utbildningsprogram TUTCH, Teens Understanding and Taking Control of Health, ger elever på de nationella programmen ökad kunskap kring hur kroppen påverkas av alkohol, narkotika och tobak (ANT) så att de sedan själva kan ta ställning och göra medvetna val kring sin hälsa och sitt bruk av narkotika, alkohol och tobak. Hittills har vi kunnat erbjuda TUTCH till över 30 000 elever på grund- och gymnasieskolor.

Ett tredelat utbildningsprogram

  • Del 1. Våra läkarstudenter undervisar om hjärta, kärl och lungor kopplat till alkohol och tobak.
  • Del 2. Våra läkarstudenter undervisar om hjärnan och belöningssystemet kopplat till alkohol och narkotika.
  • Del 3. Eleverna gör ett fördjupningsarbete som sedan redovisas inför klassen och gärna inför andra klasser på skolan.

Inkluderas i läroplanen

Med utbildningsmetoden TUTCH ger vi skolor möjligheten att arbeta ANT-förebyggande med sina elever. Utbildningen utformas så att den kan inkluderas i undervisningen enligt skolans läroplan.

Så fungerar TUTCH

  • Läkarstudenter undervisar om kroppen och ANT
  • Interaktiva undervisningar som utgår ifrån människokroppen
  • Fokus på elevernas sociala kontext, reflektioner och tankar
  • Vi vill informera – inte propagera
  • Inkluderas i undervisningen enligt läroplanen
  • En administrativ avgift tas ut per tillfälle, i övrigt är det kostnadsfritt
  • Skicka din intresseanmälan till info@stiftelsenchoice.se

Sagt om Choice

”Jag gillar den pedagogiska idén att inte predika moral och färdiga slutsatser utan att ge ungdomarna information om vad som händer med deras kroppar. Då har de frihet att själva ta ställning.”
-Gymnasielärare

”De gjorde allt så intressant och de lyssnade på oss.”
-Gymnasieelev