Arvsfondsprojektet “Första hjälpen till psykisk hälsa”

Under hösten 2020 startar vi upp ett nytt Arvsfondsprojekt med syftet att minska den psykiska ohälsan bland ungdomar. Målgruppen är högstadie- och gymnasieelever som kommer att få undervisning i psykisk hälsa av våra projektledare och därefter gör eleverna ett eget arbete kopplat till föreläsningarnas innehåll. Detta arbete presenteras sedan för resten av klassen och andra elever på skolan.

Coronasäker träff med skolorna

2021-05-06

Vi har under veckan försökt att planera in och koordinera en coronasäker träff med skolorna för att kunna vidareutveckla arbetet med att utvärdera elevernas upplevelse gällande föreläsningarna och elevarbetena. Den data som vi samlar...

Läs mer »

Eleverna i fokus i arvsfondsprojektet

2021-04-29

Vi har under veckan tagit fram underlag för intervjuer för de deltagande skolorna. Tanken är att vi ska intervjua både lärare och elever. Eleverna står i fokus för vårt arvsfondsprojekt och därmed kommer vi...

Läs mer »

Utvärderingsarbete pågår

2021-04-26

Under de senaste två veckorna har vi arbetat med att vidareutveckla utvärderingsrapporten och samla in mer data. Vi har haft kontakt med Franska skolan och Spånga gymnasium som ingår i projektet och stämt av...

Läs mer »

Planering för utvärderingsrapport påbörjas

2021-04-01

Nu påbörjas arbetet med att ta fram en utvärderingsrapport, där utvärderingsresultaten från undervisningarna ska redovisas. Vi kommer nu också påbörja arbetet med att sammanställa ett utkast för manualen, som är tänkt att skolor och...

Läs mer »

Elevarbeten klara på Spånga

2021-03-22

Vi kommer att sammanställa alla utvärderingssvar och elevarbeten i en utvärderingsrapport för första projektåret. Redan nu kan ni läsa ett axplock av vad eleverna skrivit och berättat: “Under dessa föreläsningar lärde vi oss att...

Läs mer »

Elevrådet på Franska skolan

2021-03-15

En viktig del i arvsfondsprojektet är att målgruppen deltar i arbetet. På bilden ser vi elever som alla ingår i Franska skolans elevråd. De fanns också med som en kontrollgrupp när vår ansökan skickades...

Läs mer »

Spång gymnasium ska skriva krönikor om psykisk hälsa

2021-02-26

Nu pågår elevarbeten på Spånga gymnasium. Vår pilotklass som är med projektet: “Första hjälpen till psykisk hälsa”, har precis gjort klart utvärderingsuppgifterna och kommer efter lovet att bl a skriva krönikor på temat psykisk...

Läs mer »

Första hjälpen till psykisk hälsa – Handboken

2021-02-15

Nu är vi mitt i arbetet med en handbok som ska tas fram baserat på föreläsningarna vi givit och elevarbetena från Spånga gymnasium och Franska skolan! Det är mycket spännande och ser lovande ut....

Läs mer »

Uppdatering elevarbeten och god jul!

2020-12-18

Här kommer en liten uppdatering om hur det gått för eleverna efter att vi haft vår sista föreläsning på Franska skolan och Spånga gymnasium På Franska skolan har eleverna tyvärr inte kommit igång med...

Läs mer »

Del 2 Spånga gymnasium

2020-12-03

Idag hade vi andra föreläsningen på Spånga gymnasium. Susanna var frisk igen så det var Sabina och Susanna som höll i dagens föreläsning. I ett försök att få klassen att våga prata lite mer...

Läs mer »