Arvsfondsprojektet “Första hjälpen till psykisk hälsa”

Under hösten 2020 startar vi upp ett nytt Arvsfondsprojekt med syftet att minska den psykiska ohälsan bland ungdomar. Målgruppen är högstadie- och gymnasieelever som kommer att få undervisning i psykisk hälsa av våra projektledare och därefter gör eleverna ett eget arbete kopplat till föreläsningarnas innehåll. Detta arbete presenteras sedan för resten av klassen och andra elever på skolan.

Sista elevintervjun och årsrapport

2021-07-09

I helgen genomfördes den sista elevintervjun med en högstadieskola. Resultatet blev många intressanta tankar samt positiv feedback kring vilket bra projekt vi genomför och dess inverkan på ungdomar och unga vuxna.  Just nu arbetar...

Läs mer »

Lärarintervjuer

2021-06-23

Under denna veckan har vi lyckats genomföra två olika lärarintervjuer på båda skolorna som deltar i projektet. Utslaget har varit otroligt intressant när man kan jämföra uppfattningen från elever kontra lärare kring projektet. De...

Läs mer »
Dator med skrivbord

Elevintervjuer

2021-06-07

Elevintervjuerna som har spelats in från en skola har vi börjat att gå igenom och transkribera. Nu återstår att fördjupa sig ytterligare i elevernas kloka kommentarer för att ytterligare förbättra projektet inför kommande år....

Läs mer »

Elevintervjuer

2021-05-27

Elevintervjuer i grupp har nu utförts på en av två skolor. Det var en väldigt givande intervju där eleverna öppnade upp sig och framförde väldigt värdefulla åsikter och tankar. Det märks att detta ämne...

Läs mer »
Rödtråd

Intervjuer och slutredovisning

2021-05-21

Vecka 19 & 20 På grund av Kristi himmel färds helgen har vecka 19 enbart varit en halv arbetsvecka. Vi har arbetat med att förbereda inför kommande intervjuer och underlagen som vi behöver svar...

Läs mer »

Coronasäker träff med skolorna

2021-05-06

Vi har under veckan försökt att planera in och koordinera en coronasäker träff med skolorna för att kunna vidareutveckla arbetet med att utvärdera elevernas upplevelse gällande föreläsningarna och elevarbetena. Den data som vi samlar...

Läs mer »

Eleverna i fokus i arvsfondsprojektet

2021-04-29

Vi har under veckan tagit fram underlag för intervjuer för de deltagande skolorna. Tanken är att vi ska intervjua både lärare och elever. Eleverna står i fokus för vårt arvsfondsprojekt och därmed kommer vi...

Läs mer »

Utvärderingsarbete pågår

2021-04-26

Under de senaste två veckorna har vi arbetat med att vidareutveckla utvärderingsrapporten och samla in mer data. Vi har haft kontakt med Franska skolan och Spånga gymnasium som ingår i projektet och stämt av...

Läs mer »

Planering för utvärderingsrapport påbörjas

2021-04-01

Nu påbörjas arbetet med att ta fram en utvärderingsrapport, där utvärderingsresultaten från undervisningarna ska redovisas. Vi kommer nu också påbörja arbetet med att sammanställa ett utkast för manualen, som är tänkt att skolor och...

Läs mer »

Elevarbeten klara på Spånga

2021-03-22

Vi kommer att sammanställa alla utvärderingssvar och elevarbeten i en utvärderingsrapport för första projektåret. Redan nu kan ni läsa ett axplock av vad eleverna skrivit och berättat: “Under dessa föreläsningar lärde vi oss att...

Läs mer »