Artikel om Choice läkarstudenters arbete i Socialmedicinsk tidskrift

För intressant läsning, se artikeln i Socialmedicinsk tidskrift utifrån utvärderingen av läkarstudenternas arbete på Choice som Annie skrev sin masteruppsats om under våren 2016 under handledning av professor Solvig Ekblad, Karolinska Institutet:
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1507/1402

Artikel: Läkarstudenter utbildar ungdomar om risker av ANT-bruk – en studie om erfarenheter av att bedriva hälsoutbildning. Velander & Ekblad. (Vol. 93, nr. 6, 2016)

Annie med sin uppsats