Föreläsning på Grimsta Skolan!

Igår föreläste Rebecca och Jennifer tillsammans på Grimstaskolan för nyanlända elever på högstadiet! Rebecca och Jennifer höll tre föreläsningar för 5 olika klasser! Det var varierande nivå på klasserna vilket gjorde att studenterna fick lära sig att känna av vart de fick lägga sin språknivå och jobba med en hel del kroppsspråk. Oftast finns det tolk i klassrummet men detta är något som våra studenter försöker använda så lite som möjligt.

”Man kommer långt på att använda sitt kroppsspråk, repetera och kämpa med att hålla stark dialog med klassen” – Läkarstudent.

Jag (Mira, projektassistent) och läkarstudenter har diskuterat mycket gällande användandet av tolk och de flesta uppskattar att tolk är på plats men att det är inget måste.

”det kan vara svårt att få kontakt med klassen om eleverna ständigt vänder sig till tolken utan att ens försöka lyssna på mig som föreläser” – läkarstudent.

Intressant diskussion och alla tycker olika. Vi jobbar ständigt med interaktion och praktiska moment med eleverna vilket hjälper mycket med inlärningen. Jag avrundar denna text med ytterligare ett citat från en läkarstudent som jag tycker stämmer rätt bra.

”Det är inte alltid man behöver förstå hela meningen, utan det viktiga är att man förstår helheten och budskapet som vi försöker förmedla” – Läkarstudent.
jennifer2

jenniferrebecca3

jennifer jenniferrebecca2

jenniferrebecca