Reportage av Sveriges Radio: Läkarstudenter lär Umeåelever om alkohol och drogers baksida

På Midgårdsskolan undervisar läkarstudenter eleverna om hur alkohol och droger påverkar kroppen

 Läkarstudenterna kommer från universitet runt om hela landet. Rebecca Palmstierna, läkarstudent från Karolinska Institutet i Stockholm, var en av de som föreläste för eleverna i Umeå.

– Det saknas mycket kunskap. Det är många elever som vet att alkohol och droger är dåligt men man vet varför och hur det påverkar kroppen, säger Rebecca Palmstierna, läkarstudent.

Bra komplement

Det är första gången som Midgårdskolan använder sig av den här metoden och Inger Appelblad, kurator på skolan menar att föreläsningarna är ett bra komplement till den ordinarie undervisningen

– Det blir ett speciellt tillfälle när det kommer någon utifrån och det är relativt unga människor. Det blir ett annorlunda språk och kanske lite lättare och tillgängligt, säger Inger Appelblad, kurator på Midgårdskolan.

Mycket frågor

Och om det var lättillgängligheten eller ej så väckte undervisningen också frågor hos eleverna som Rebecca Palmstierna fick svara på.

–  Det är många påståenden som eleverna undrar om det stämmer tillexempel som att vattenpipa är ofarligt eller att det är ofarligt att röka om man tränar direkt efteråt, säger Rebecca Palmstierna.