Gålöstiftelsen

Sedan 1982 har Gålöstiftelsen delat ut stöd till organisationer som arbetar med barn och ungdom. Till en början riktade sig stödet i huvudsak till verksamheter som motverkade våld, mobbning, alkohol- och annat drogmissbruk bland barn och ungdomar. Idag talar dem mer om att stödja verksamheter som riktar sig mot utsatta barn och ungdomar i syfte att stärka integration och mångfald och ge förutsättningar för god utbildning, möjlighet till meningsfulla fritidsaktiviteter och samhällsengagemang. Gålöstiftelsen bidrar med stöd för att vår hälsofrämjande verksamhet skall fortgå.