Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en svensk statlig myndighet som har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Myndigheten verkar för en god folkhälsa och arbetar för att befolkningen ska ha ett skydd mot smittsamma sjukdomar och andra hälsohot. Stiftelsen Choice är stolta att Folkhälsomyndigheten har beviljat projektbidrag för Stiftelsen två gånger!