Kungliga patriotiska sällskapet

Kungliga patriotiska sällskapet förvaltar två fonder, Understödsfonden och Stiftelsen Fredrik Björns donationsfond. Choice sökte 2014 stöd ur understödsfonden för sociala ändamål.

Stiftelsen Choice är stolta över att fått bidrag från Kungliga patriotiska sällskapet!