Sturebadet Health

Tillsammans med er vill vi skapa Sveriges bästa arbetsgivare med välmående som framgångsfaktor. Vi vill uppmuntra till ett större engagemang kring organisatoriskt välmående, det vi kallar CHR-index (Corporate Health Responsibility Index). Begreppet bygger på en enkel insikt; om medarbetarna mår bra, så går det bra. Detta innebär att vi tar ett större helhetsansvar för vår organisation och våra medarbetare. Vi lyfter välmående till en strategisk fråga på organisationsnivå, där ökat fokus ligger på konkreta åtgärder för att stärka ert CHR-index och skapa lönsamhet.
http://www.sturebadethealth.se/