Utbildningsdag 26 september

Årets utbildningsdag för nyrekryterade läkar- och psykologstudenter äger rum den 26 september. Utbildningen innebär föreläsningar i retorik och pedagogik, vårt utbildningsmaterial samt alkohol, narkotika och tobak.

Vill du ha chansen att delta på utbildningsdagen för att därefter kunna åka ut i skolor och föreläsa för högstadie- och gymnasieelever om alkohol, narkotika och tobak samt psykisk ohälsa, fyll i detta formulär redan nu: https://www.stiftelsenchoice.se/sv/lakarstudent/ansokan/