Utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa

Nu har vårat Arvsfondsprojekt dragit igång på riktigt! Projektledare Susanna var under hela förra veckan på utbildning på KI för att öka sina kunskaper inför kommande möten med elever på högstadiet och gymnasiet.

Instruktörsutbildningen i Första hjälpen till psykisk hälsa fokuserar på hur man ska bemöta personer som lider av psykisk hälsa och ger även kunskap om olika former av psykisk sjukdom, så som depression, psykossjukdomar och ångesttillstånd. Vi pratade om tecken och symtom vid olika sjukdomar samt hur man kan känna igen och gripa in vid olika kriser.

Första hjälpen till psykisk hälsa utbildningen finns i tre olika varianter; vuxen, ungdom och äldre. Det specifika för ungdomsdelen är att kursen även tar upp ungdomsutveckling, ätstörningar och reaktioner vid traumatiska händelser hos ungdomar. Huvudmålet är detsamma för alla inriktningar, att lära ut en handlingsplan som inriktar sig mot mötet med en ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa.

Utbildningen riktar sig till vuxna som arbetar med ungdomar men mycket av innehållet är även viktigt att ungdomarna själva får ta del av. Utbildningen har gett mig massor av ny kunskap och jag är nu redo för att börja arbeta med detta och anpassa innehållet till projektet och vår målgrupp.