Work in progress

Nu pågår arbetet med att ta fram och planera undervisningsmaterialet för fullt. Vi sitter och sammanställer material, gör powerpoints och bollar upplägg. Vi har även kontakt med våra samarbetsskolor för att planera in när undervisningen kan starta. Vi hoppas kunna komma igång med första undervisningen i slutet på november. Fram tills dess blir det att färdigställa och träna in materialet, samt ta fram utvärderingsmaterial för oss projektledare.