Uppdatering elevarbeten och god jul!

Här kommer en liten uppdatering om hur det gått för eleverna efter att vi haft vår sista föreläsning på Franska skolan och Spånga gymnasium

På Franska skolan har eleverna tyvärr inte kommit igång med elevarbetet ännu. Involverad lärare har varit långtidssjuk i Covid-19 och de har även övergått till distansundervisning vilket gjort det svårt att genomföra. Planen är istället att eleverna ska genomföra elevarbetet så snart som möjligt efter jullovet. Vi på Choice håller kontakt med ansvarig lärare och hoppas att det inte ska ha någon påverkan på resultatet att elevarbetet inte genomförs i direkt anslutning till föreläsningarna.

På spånga gymnasium hann vi precis genomföra den sista föreläsningen innan regeringen gav besked om att gymnasieskolan helt övergår till distansundervisning fram till efter jullovet. Nedstängningen försvårade såklart arbetet men eleverna har fått skriva en utvärderande text om vad de lärt sig och hur de vill att skolan ska arbeta med dessa frågor i framtiden. Mentor i denna klass har också en plan om att arbeta med detta tema under hela vårterminen då det känns extra aktuellt i dessa tider och många mår dåligt då skolan är stängd. Eleverna på Spånga gymnasium har också besvarat vår efterenkät och det ska bli väldigt spännande att ta del av både enkätsvaren, elevernas utvärderande texter samt hur skolan ska jobba vidare kring detta ämne även under våren.

Nu går vi på Choice snart på julledighet och ser fram emot vårterminen och hoppas att 2021 blir ett lite mer normalt år än 2020.

God jul och Gott nytt år önskar vi alla! 🙂