Undervisningsmaterialet, so far!

“Hälsocoachning – För mig, av mig” utmärker sig från andra projekt eftersom betoningen ligger på förmedla eller snarare inspirera självhjälp, vilket är något vi hela tiden har i åtanke när vi tar fram undervisningsmaterialet. För oavsett om eleverna sitter hemma eller bänkade i en föreläsningssal är det viktigt att de blir inspirerade och känner att de på något sätt själva kan ta kontroll för att förbättra sin psykiska hälsa när de deltagit i projektet. Därför fortsätter vi utveckla utbildningsmaterialet och idag testar projektassistenten Aji att föreläsa undervisningsmaterialet.

Senare idag har vi besök av psykologen Glenn Kristoffersson som ska utbilda föreläsarna i motiverande samtal (MI) och han har generöst nog erbjudit att titta på vårt undervisningsmaterial så det ska bli spännande att få höra!

Men det är självklart inte bara undervisningsmaterialet som är i fokus utan vi kan stolt meddela att vi har bokat in föreläsningarna med de första skolorna och rekryterat studenter som är supertaggade på att få föreläsa och hålla i motiverande samtal för eleverna.