Klart med datum för MI utbildning

I mars (20/3 och 27/3) kommer Staffan Hultgren hålla sina första utbildningstillfällen för våra blivande hälsocoacher. Staffan är MI- tränare och pedagog och med inriktning på beteendevetenskap. Staffan är kursledare för fristående kurser i motiverande samtal vid GIH, Stockholm, och är verksam som MI handledare inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Staffan är medlem av MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers.