Introduktion

I Choices mentorskapsprogram agerar studenter som ofta läser psykologi- eller socionomprogrammet som mentorer för nyanlända ungdomar. Tillsammans anordnas cirka 10 träffar varje termin med olika aktiviteter som bidrar till språkutveckling och ett utöka socialt nätverket med individuellt såväl som kollektivt stöd för adepterna. Aktiviteterna sträcker sig från bowling, spel, läxhjälp, CV-verkstad, fotboll till skridskor åkning och mycket mer.

Mentorskapsprogrammet är till för att erbjuda praktiska såväl som roliga stunder i trygga miljöer där ett meningsfullt utbyte sker mellan mentorerna som får viktig yrkeserfarenhet av att arbeta med människor, medan adepterna får ett socialt stöd samtidigt som de får möjligheten att utöka sina språkfärdigheter. Här kommer vi fortsätta publicera alla äventyr som mentorskapsprogrammet medför så häng kvar!