Elevrådet på Franska skolan

En viktig del i arvsfondsprojektet är att målgruppen deltar i arbetet. På bilden ser vi elever som alla ingår i Franska skolans elevråd. De fanns också med som en kontrollgrupp när vår ansökan skickades in till arvsfonden. Snart ska de redovisa sina arbeten. Vi följer utvecklingen med spänning…