MI utbildning 20/3 del 1

Lördagen 20 mars kl 9-17, hölls den första utbildningen om motiverande samtal. 17 studenter deltog och utbildare var Staffan Hultgren från GIH. Det blev en lång dag, där studenterna fick lära sig allt om samtalsteknik. Till exempel vad är skillnaden mellan sympati och empati? Hur skapar man förändring hos unga? Hur får man man motivation hos andra? Motiverande samtal är en samarbetsinriktad och personcentrerad form av guidning för att locka fram och stärka motivation till förändring. Alla studenter måste ha 100 % närvaro och genomföra samtliga hemuppgifter för att bli godkänd och sedermera bli certifierade hälsocoacher. Efter påsk är ambitionen att våra nybakade studenter ska få träffa den första pilotklassen på VRG.