Planering för utvärderingsrapport påbörjas

Nu påbörjas arbetet med att ta fram en utvärderingsrapport, där utvärderingsresultaten från undervisningarna ska redovisas. Vi kommer nu också påbörja arbetet med att sammanställa ett utkast för manualen, som är tänkt att skolor och elever ska kunna använda sig av efter projektets slut. Under våren kommer vi även följa upp målgruppens elevarbeten och initiera aktiviteter på skolan kring psykisk hälsa. Målsättningen med projektet är bland annat att öka förståelsen för psykisk hälsa och minska tabun. Det gör vi med kunskap och aktiviteter, där målgruppen finns med hela tiden och formar innehållet. Det är alltså viktigt att utgå från ungdomarna och fråga vad behöver de för hjälp? Vi ser med stor tillförsökt fram emot våren och sommaren.