Eleverna i fokus i arvsfondsprojektet

Vi har under veckan tagit fram underlag för intervjuer för de deltagande skolorna. Tanken är att vi ska intervjua både lärare och elever. Eleverna står i fokus för vårt arvsfondsprojekt och därmed kommer vi att ha mer ingående intervjuer med de som deltagit i båda föreläsningarna samt elevarbetet.

Fokus är eleverna och grunden i intervjuerna handlar om deras kunskap innan föreläsningarna och deras kunskap efter föreläsningarna. Det är viktigt för oss att även få med deras inspel i hur tabun påverkar i skolåren och hur de skulle kunna hjälpas själva eller hjälpa en närstående i olika situationer.

Slutmålet handlar om att kunna göra samtal kring psykisk ohälsa mindre tabubelagt och att skapa en handbok/manual för att få kunskap och hjälp kring ämnet med inriktning mot skolåldern. Vi arbetar både med högstadium och gymnasium i projektet.