3/5 handledarträff

Nu har nästan alla studenter i projektet haft minst ett samtal med sin elev/adept. Hittills har det fungerat väldigt bra. Totalt är det 15 studenter som utbildats, men bara 12 elever har signat upp för samtal. I tisdags fick de studenter som ville, ställa frågor till handledaren Staffan. Interventionen startade digitalt kl 18 och studenterna fick börja med att berätta om sitt första möte med eleven. De fick givetvis inte avslöja vem de hade träffat, utan allmänt berätta hur de so studenter upplevde mötet. De hade många frågor till Staffan, vad ska de göra om eleven säger så eller si? Hur ska jag tänka och vad ska jag svara? Staffan hjälpte dem med svar och gav exempel på lösningar. Det blev en väldigt fin kväll och det känns som vårt nya samtalsprojekt är på rätt väg. Nu ser vi fram emot alla utvärderingar och hoppas att även eleverna uppskattat samtalen.