Intervjuer och slutredovisning

Vecka 19 & 20

På grund av Kristi himmel färds helgen har vecka 19 enbart varit en halv arbetsvecka.

Vi har arbetat med att förbereda inför kommande intervjuer och underlagen som vi behöver svar på. Under vecka 20 kommer elevintervjuer att ske med Spånga Gymnasium. Vi kommer att intervjua 3 elever som deltagit i varje moment för att samla in statistik och data till vår utvärderingsrapport. Choice praktikanter kommer att genomföra semiintervjuerna på ett coronaanpassat sätt.

Vi har även under dessa två veckorna planerat och förberett för att kunna delta på elevernas slutredovisning i ämnet samt att kunna ha en liknande intervju med Franska skolan, som är årskurs 9, i början av juni innan skolavslutningen.