Elevintervjuer

Elevintervjuer i grupp har nu utförts på en av två skolor. Det var en väldigt givande intervju där eleverna öppnade upp sig och framförde väldigt värdefulla åsikter och tankar. Det märks att detta ämne är viktigt och många ungdomar är engagerade att förändra synsättet kring tabun som finns idag. Här märkte vi direkt att vårt slutmål i projektet kommer att vara till stor hjälp för många och det uttryckte också deltagarna att de skulle använda sig av.

Intervjun spelades in så att vi projektledare kan använda deras svar anonymt i utvärderingen och det är där vårt fokus kommer att ligga denna och nästa vecka. Praktikanterna håller just nu också på med att studera den ursprungsmetod som projektet grundar sig i för att kunna inkludera bakgrunden i vår rapport.