Utvärderingsrapport för år 1

Nu har vi nått slutet av år 1 och siktar framåt mot de två kommande åren. Det vi har gjort sista tiden är bland annat att vi har skrivit en utvärderingsrapport för år 1, påbörjat och fått del 1 klar av handboken (som är ett levande dokument) , vi har agerat för att få bollen i rullning inför kommande år i projektet samt ordnat återrapporter.