Utbildningar

Insamlingsstiftelsen Choice erbjuder Sveriges grundskolor och gymnasieskolor hjälp med det förebyggande och hälsofrämjande arbetet gällande ungdomars och unga vuxnas nuvarande och framtida hälsa.

Genom att bli medlem får du tillgång till de senaste forskningsrönen, föreläsningar, information och utbildningsprogram online via vårt Intranät. Klicka här!

 


 

TEMA-föreläsning
Våra temaföreläsningar utgår från TUTCH men är komprimerade. Det finns möjlighet att skräddarsy föreläsningens upplägg utifrån ert önskemål. Denna föreläsningsform är anpassad för en större grupp, ca 50 till 300 elever. Temaföreläsningarna är en engångsinsats och tidsupplägget är ca 90 minuter. Dessa föreläsningar lämpar sig väl för både högstadiet och gymnasiet.

 


img12

TUTCH

Ett hälsofrämjande utbildningsprogram där läkarstudenter kommer till skolor och undervisar om kroppen och hur den påverkas av alkohol, narkotika och tobak.

Läs mer »
img12

SPRINT

Ett hälsofrämjande utbildningsprogram där läkare- och psykologstudenter kommer till skolor och undervisar nyanlända och asylsökande ungdomar om hälsa.

Läs mer »
img12

Hälsosamtal

Choice kan hjälpa skolor att främja psykiskt välmående bland eleverna genom att erbjuda hälsosamtal.

Läs mer »