Utbildningar

Insamlingsstiftelsen Choice erbjuder Sveriges grundskolor och gymnasieskolor hjälp med det förebyggande och hälsofrämjande arbetet gällande ungdomars och unga vuxnas nuvarande och framtida hälsa.

Genom att bli medlem får du tillgång till de senaste forskningsrönen, föreläsningar, information och utbildningsprogram online via vårt Intranät. Klicka här!

 


 

TEMA-föreläsning
Våra temaföreläsningar utgår från TUTCH men är komprimerade. Det finns möjlighet att skräddarsy föreläsningens upplägg utifrån ert önskemål. Denna föreläsningsform är anpassad för en större grupp, ca 50 till 300 elever. Temaföreläsningarna är en engångsinsats och tidsupplägget är ca 90 minuter. Dessa föreläsningar lämpar sig väl för både högstadiet och gymnasiet.