SPRINT – föreläsningar för nyanlända

SPRINT är Insamlingsstiftelsen Choices utbildningsprogram där läkar- och psykologstudenter arbetar med att ge nyanlända och asylsökande ungdomar på språkintroduktionsprogrammet förutsättningarna till en bra integrering i det svenska samhället samt bibehålla/anta ett hälsosamt förhållningssätt till ANT. Detta görs genom att läkar- och psykologstudenter undervisar ungdomarna kring människokroppen, ANT, hur de kan främja sin egen hälsa, hälso- och sjukvården samt stress & sömn.

Ett utbildningsprogram i fyra delar

I samarbete med Allmänna Arvsfonden har detta utbildningsprogram skapats.

  • Del 1. Våra läkarstudenter undervisar om sjukvården, kroppens organ samt alkohol och tobak.
  • Del 2. Våra läkarstudenter undervisar om hjärnan och belöningssystemet kopplat till alkohol och narkotika.
  • Del 3. Våra läkarstudenter undervisar om fysisk aktivitet, matvanor och stillasittande.
  • Del 4. Våra psykologstudenter undervisar om psykisk hälsa så som stress, sömn och känslor.

Undervisningsform

Undervisningen för nyanlända elever kommer att anpassas efter elevernas behov samt språkliga kunskaper. Därför blir utbildningen mer en bas-version av vår traditionella TUTCH-undervisning. Ni kan läsa mer om TUTCH här. Undervisningen omfattar även allmänt om hälsa, fysisk aktivitet, stress och sömn.

Målen med undervisningen är att:

  • Ge ungdomarna goda förutsättningar för att fatta kunskapsbaserade beslut kring deras ANT-bruk
  • Öka kunskapen kring hälsans påverkansfaktorer och synliggöra verktyg för att påverka den egna hälsan i positiv riktning
  • Synliggöra olika stresshanteringsknep för att förebygga självmedicinering med ANT
  • Bygga ett förtroende bland unga till vården och hjälpa dem hitta rätt i vårdapparaten
  • Främja hälsa bland nyanlända ungdomar och på så vis öka deras förutsättningar att tillgodogöra sig skolans utbildning
  • Skicka din intresseanmälan till info@stiftelsenchoice.se

Sagt om Choice

”Det var över förväntan, särskilt bra var de liknelser som gjordes till kroppens organ. De har fått en bättre förståelse för hur kroppen fungerar”
-Gymnasielärare

”Det var jättebra, vi lärde oss många saker som jag inte visste innan. Vad som händer med kroppen om jag röker.”
-Elev

Följ arbetet med Sprintutbildningar i vår Arvfondsprojektblogg