Hälsosamtal – elevhälsan

Enligt en undersökning från Skolinspektionen som gjordes 2015, motsvarar elevhälsan inte elevernas behov.
I samarbete med läkar- och psykologstudenter erbjuder Insamlingsstiftelsen Choice stödjande hälsosamtal, med MI (motiverande samtalsteknik) som grundläggande metod. Samtalen avser att möta ungdomar- och unga vuxnas behov av råd, stöd och svar kring hälsorelaterade frågor samt ge dem konkreta verktyg till att på egen hand kunna påverka sin psykiska hälsa i en positiv riktning. Läkar- och psykologstudenterna är unga förebilder som kan skapa en relation med ungdomarna.

Syftet

Det finns i dagsläget en stor efterfrågan på just stödjande samtal, något som Insamlingsstiftelsen Choice naturligtvis vill hjälpa till med. Syftet är att samtala med elever om psykiska problem/sjukdomar och stödja dem genom att fokusera på faktorer som främjar deras hälsa och välmående. Vid behov kan även vägledning till professionell hjälp ske. Samtalet ska vara intimt och eleverna får styra konversationen genom att ställa frågor och diskutera i mindre grupper.

Målsättning

  • Främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa samt suicid bland unga
  • Öka ungdomarnas egenmakt (empowerment) i förhållande till sin psykiska hälsa
  • Skicka din intresseanmälan till info@stiftelsenchoice.se

Sagt om Choice

”En person stannade kvar för att prata mer. Han sa att han kände sig bekväm med att prata med oss, att vi var pedagogiska och att det verkade som att vi förstod mer än vuxna.”
-Psykologstudent

”För de jag pratade med hade de ett starkt engagemang och uttryckte tacksamhet för att kunna få denna hjälp externt.”
-Psykologstudent