Utvärderingsrapporter

Läkarstudenter utbildar ungdomar om risker av ANT-bruk
– en studie om erfarenheter av att bedriva hälsoutbildning
Annie Velander, Solvig Ekblad

Annie och Solvig SMT 2016, Choice läkarstudenter utbildar ungdomar

Master Thesis Global Health 2016

TUTCH-projektet utvärdering

2015:

Utvärderingsrapport 2015_slutgiltig

2014:

Utvärderingsrapport 2014

Artikel i Socialmedicinsk tidskrift 2014

2013:

Utvärderingsrapport av TUTCH

SPRINT

2017:

Sammanfattning av utvärderingsresultat HT17

Pilotprojekt:

Sammanfattning Malmö HT-16