Abassadörer Giving Tuesday 2021

Den 30 november infaller Giving Tuesday. En dag som uppmuntrar till givande och engagemang över hela världen. I och med detta vill vi lyfta fram personer som på olika sätt är engagerade i vår verksamhet och på olika sätt bidrar till att vi kan utbilda fler ungdomar om riskerna med alkohol, narkotika och tobak, samt förebygga självmord och psykisk ohälsa. Läs mer om personerna och deras engagemang genom att klicka på dem nedan.