Föreläsning för elevhälsan i Kristianstad

I måndags, 5/11 hade vi en föreläsning i Kristianstad där vi informerade om våra utbildningsprogram. Personal inom elevhälsan, sjuksköterskor och kuratorer i Kristianstad fick en två timmars lång föreläsning av vår duktiga läkarstudent Keivan. Under år 3 av vårat Arvsfondsprojekt är ett delmål att vi ska erbjuda lärare och annan skolpersonal en utbildning kopplat till vår handbok gällande hur man kan undervisa om ANT och andra hälsofrågor. Detta var startskottet för delmålet och förhoppningen är att detta tillfälle kan leda till ytterligare samarbeten med Kristianstad kommun i framtiden.