Arvsfondsprojektet

Tack vare beviljat bidrag från Arvsfonden har vi kunnat starta ett projekt för att undervisa nyanlända elever som går på språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet i Sverige. Vi är nu inne på vårat tredje och sista år i projektet. Projektet syftar inte enbart till att undervisa målgruppen utan även till att arbeta fram en handbok för hur lärare ska kunna undervisa sina elever gällande hälsa och droger. Under dessa tre projektår vill vi även engagera målgruppen ytterligare i projektet så att de blir en del av projektet och känner en delaktighet till vårt arbete.

29 september, 2016

Just nu arbetar vi med vår enkät som vi kommer att dela ut till nyanlända elever. Denna enkät är en del av vår förundersökning där vi vill veta vilken kunskapsnivå som målgruppen har samt...

Läs mer »

29 september, 2016

Just nu arbetar vi med vår enkät som vi kommer att dela ut till nyanlända elever. Denna enkät är en del av vår förundersökning där vi vill veta vilken kunskapsnivå som målgruppen har samt...

Läs mer »

28 september, 2016

Idag är det dags för en utbildningskväll för att lära våra läkarstudenter mer om hur det är att föreläsa för nyanlända elever och vad som kan vara bra att veta. Utbildningskvällen leds av professor...

Läs mer »

27 september, 2016

Idag hade vi föreläsning med läkarstudent Anja. På bilden kan ni Anja lyssna på en elevs lunga. Just nu är det mycket fokus på kroppens alla organ under våra föreläsningstillfällen för att sedan gå...

Läs mer »

26 september, 2016

När vi föreläser om kroppen är det viktigt att gå igenom alla organ noggrant och möta eleverna vid deras kunskapsnivån så eleverna kan anamma den information som vi delger. Allt från att visa hur...

Läs mer »