Samarbetspartners

Kungliga patriotiska sällskapet

6 juli, 2018

Kungliga patriotiska sällskapet förvaltar två fonder, Understödsfonden och Stiftelsen Fredrik Björns donationsfond. Choice sökte 2014 stöd ur understödsfonden för sociala ändamål. Stiftelsen Choice är stolta över att fått bidrag från Kungliga patriotiska sällskapet!

Läs mer »

Folkhälsomyndigheten

6 juli, 2018

Folkhälsomyndigheten är en svensk statlig myndighet som har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Myndigheten verkar för en god folkhälsa och arbetar för att befolkningen ska ha ett skydd mot smittsamma sjukdomar och andra hälsohot....

Läs mer »

Stiftelsen Kapten Gustaf Nilssons minne

6 juli, 2018

Stiftelsens ändamål är: Att främja vården av behövande åldersstigna, sjuka eller lytta, att främja vetenskaplig undervisning eller forskning samt att främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning.

Läs mer »

Stiftelsen CJ Roos af Hjelmsäter donationsfond

6 juli, 2018

Stiftelse CJ Roos af Hjelmsäter donationsfond tillhör Timmermansorden som tidigare delat ut bidrag till Choice. I år har Choice fått bidrag från Stiftelse CJ Roos af Hjelmsäter vilket vi inte fått tidigare och som...

Läs mer »

Uppsala kommun

6 juli, 2018

Uppsala kommun har beviljat bidrag till Stiftelsen Choice under höstterminen 2018. Tack vare detta bidrag kan vi fortsätta bedriva vår undervisning på språkintroduktionsprogrammet och utbilda flera ungdomar om kropp, hälsa och droger! Tack Uppsala!

Läs mer »

Gustaf Söderbergs Stiftelse

6 juli, 2018

Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms fostran och utbildning samt vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta som oförskyllt råkat i nöd.

Läs mer »

Arvsfonden

27 december, 2017

Allmänna arvsfonden stöttar det engagemang som finns hos föreningar och organisationer – så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Arvsfonden har givit oss stort...

Läs mer »

Gålöstiftelsen

27 december, 2017

Sedan 1982 har Gålöstiftelsen delat ut stöd till organisationer som arbetar med barn och ungdom. Till en början riktade sig stödet i huvudsak till verksamheter som motverkade våld, mobbning, alkohol- och annat drogmissbruk bland...

Läs mer »

Stockholms Stad

27 december, 2017

Stockholms Stad bidrar till ett flertal organisationer inom Stockholms stad. De ger oss stöd för att fortsätta bedriva vår verksamhet.

Läs mer »

Nicks

9 juni, 2016

Livsmedelsföretaget Nicks mission är att skapa snacks och godis med en hälsosammare profil helt utan tillsatt socker, aspartam, vete och gluten.

Läs mer »