Choicedagen 15/11

Förra veckan ägde Choicedagen rum i Berwaldhallen i Stockholm där Per Callermo från Arvsfonden höll öppningstalet. Totalt deltog ca 600 personer varav ungefär 450 elever från olika gymnasieskolor runt om i Stockholm samt personer från myndigheter, organisationer och företag. Målet med Choicedagen var att uppmärksamma samtliga om psykisk ohälsa och narkotikaanvändning bland ungdomar. Under eventet hölls bland annat en föreläsning om hjärnans belöningssystem och Cannabis av vår otroligt duktiga läkarstudent Jennifer. Utöver det fick publiken ta del av musik, paneldebatter och prisutdelning till tre av våra studenter som varit extra engagerade. Medverkande på scenen var bland annat Susanne Axell som moderator, Susie Päivärinta och Mia Karlsson som bjöd på musik, Jessica Ericsson från SLL, Elizabet Andersson från Gålöstiftelsen och Phil Yoder lärare på Viktor Rydbergs gymnasium.