Föreläsning för SSP i Eslöv

Under VT 2017 föreläste vi för språkintroduktionsklasser på Bergagymnasiet i Eslöv och på Eslöv folkhögskola. Dessa föreläsningar var väldigt uppskattade och vi blev därför inbjudna att hålla en föreläsning för SSP forum i Eslöv igår. SSP består av aktörer från skola, socialtjänst och polis vilka träffas några gånger om året för att lyfta olika teman och frågor som är relevanta för personal inom dessa områden. Igår fick de höra en föreläsning om hur alkohol, narkotika och tobak påverkar kroppen av vår läkarstudent Rebecca. Därefter fanns det tid för frågor och vi lyfte de framgångsfaktorer som vi ser med vårat arbete. I publiken satt ca 60 personer som arbetar på bland annat LSS boenden och inom elevhälsan. Förhoppningen är att publiken efter att ha sett vår föreläsning ska bli mer intresserade av vårat arbete och därmed vilja att vi kommer och föreläser på fler skolor och för fler klasser runt om i Eslöv.