Föreläsningar i Göteborg och Choicedagen

Igår hade vi vår sista föreläsning för terminen på Center för språkintroduktion i Göteborg, under hösten har vi föreläst för två klasser på skolan. Både erfarna studenter men även en av våra nya läkarstudenter för hösten har lett dessa föreläsningar. Mycket kul att vi får in nya och duktiga studenter som kan bidra till att fler nyanlända ungdomar får kunskap om hälsa och ANT.

På torsdag går Choicedagen av stapeln i Berwaldhallen i Stockholm. Dit kommer drygt 400 gymnasieelever, både från nationella programmet och språkintroduktionsprogrammet, och får lyssna på en föreläsning om beroende och Cannabis samt får höra intressanta paneldebatter om ämnet. Vi hoppas att detta ska bli en mycket uppskattad dag som kan hjälpa till att sprida information om vårat arbete till skolor och andra aktörer i samhället.