Handboken

Vår handbok är snart färdigställd! 🙂

I veckan har vi fått vår handbok granskad av vår expert Karin. Karin har korrläst och gett input vad gäller utformning av handboken och den fakta som står i den. Nu väntar bara lite småfix innan vi känner oss trygga med att språkintroduktionslärare ska kunna använda denna handbok som grund i deras undervisning om kroppen, ANT, levnadsvanor och psykisk hälsa.