Januari

Under januari månad har vi planerat och förberett för hur vårterminen ska se ut. Vi kommer att starta med föreläsningar på Tensta gymnasium under februari. Under våren ska vi också ha en workshop/utbildning för lärare där vi presenterar handboken samt att vi ska arrangera föreläsningar/workshops tillsammans med vår samarbetspartner SIMON. Vi kommer att knyta ihop säcken för terminen genom att arrangera ett seminarium i Almedalen då vi delar med oss av våra erfarenheter av projektet.