Konvent: Skola, hälsa & inlärning

Den 3 April var vi på plats för att ställa ut och presentera vår verksamhet under konventet Skola, hälsa & inlärning. Konventet hade fokus på mötet mellan pedagoger och med kopplingen hälsa, rörelse och inlärning. Det gavs möjlighet att se hur skolor integrerar rörelse, gör hälsosatsningar under skoldagen samt ta del av resultat från olika satsningar. Dagen byggdes upp som en mässa med utställningar och presentationer från skolor, kommuner och organisationer från hela Sverige.