Mentorskapsprogrammet

Choices mentorskapsprogram vänder sig till ensamkommande ungdomar. Ungdomarna får medverka på aktiviteter som kan bidra till ett utökat socialt nätverk, språkutveckling och ett individuellt och socialt stöd. Aktiviteterna varierar stort och kan tex innebära bowling, spela spel, läxhjälp, CV-verkstad, fotboll eller skridskor. Mentorer i programmet är studenter inom professioner så som psykologer och socionomer vilka ungdomarna även erbjuds samtalsstöd med.

Följ vårt mentorskapsprogram på Instagram: choicementorskapsprogram